جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان

کتاب جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان بررسی جامعی از رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و استفسارات این نهاد از شورای نگهبان در زمینه شکایات واصله در زمینه مقررات اداری می باشد. در این کتاب اصول حاکم بر تدوین مقررات اجرایی، صلاحیت و حدود اختیارات قوه مجریه و عمده ترین دلایلی که منجر به ابطال مصوبات قوه مجریه شده اند مورد بررسی قرار گرفته است. علت عمده ابطال آیین نامه ها و بخشنامه های اداری عدم توجه به حدود اختیارات نهادهای اجرایی و تدوین مقرراتی است که اصولاً در صلاحیت قانونگذار می باشد که در این کتاب به تفکیک موارد عدم صلاحیت مقامات اجرایی مشخص شده است. این کتاب راهنمای مفیدی برای مقامات اجرایی تدوین کننده آیین نامه و بخشنامه در قوه مجریه، قوه قضائیه ، شوراهای محلی و موسسات عمومی است. مشاورین حقوقی سازمان های دولتی مخاطب دیگر این کتاب می باشند که با آشنایی با رویه قضایی دیوان عدالت اداری می توانند دفاع موثرتری از دادخواست های ابطال  مقررات اجرایی که علیه سازمانشان مطرح شده ارایه نموده . وکلا و مشاورین حقوقی نیز با مطالعه این کتاب می توانند دادخواست مستدل تری برای حصول نتیجه در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند.