آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوانعالی کشور راجع به شوراهای اسلامی و شهرداری ها.

این کتاب مشتمل بر دو بخش است:

بخش اول: آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوانعالی کشور راجع به شوراهای اسلامی و شهرداری ها.

بخش دوم: اصول قانون اساسی راجع به دیوان عدالت اداری، قانون و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آیین ­نامه ­های اجرایی ذی ربط با آخرین اصلاحات و الحاقات و همچنین لایحه جدید قانون دیوان عدالت اداری که در زمان تدوین این کتاب در مجلس شورای اسلامی تحت مطالعه و بررسی بوده جهت مزید اطلاع خوانندگان محترم به چاپ رسیده است.

هدف از تدوین این کتاب سهولت دسترسی به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوانعالی کشور بوده که به نوعی در ارتباط با شرح وظایف و حدود اختیارات شوراهای اسلامی و شهرداریها صادر شده و از آنجا که آراء موصوف در حکم قانون و لازم­ الاجرا می ­باشد، اطلاع و آگاهی از آنها برای آحاد مردم و به خصوص جامعه حقوقی کشور و متولیان امور شوراهای اسلامی و شهرداری ها یک ضرورت است تا در تصمیم ­گیری های خود با وقوف کامل از تجربیات گذشته بهره ­برداری نمایند.

نگارنده که خود سالیان متمادی است در زمینه شهرداری ها و شوراهای اسلامی به فعالیت علمی حقوقی مشغول بوده در این کتاب تلاش نموده است تا با مطالعه، جمع­ بندی، احصاء و ارائه در فهرست     «موضوعی – تاریخی » در ابتدای کتاب و « تفصیلی – کاربردی » در آخر کتاب دسترسی به آراء فوق­ الذکر را تسهیل نماید. به عنوان مثال کلیه آراء صادره در ارتباط با « تفکیک اراضی » و یا «عوارض» تحت همین عناوین در انتهای کتاب احصاء شده است.

در بخش دوم کتاب نیز قوانین و مقررات مربوط به دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات به همراه متن جدید « لایحه قانون دیوان عدالت اداری » به چاپ رسیده است.