مسئولیت مدنی دولت ناشی از تصویب، تغییر و یا عدم اجرای طرح های شهری

محمدجواد رضایی زاده۱، فرامرز عطریان
فصلنامه حقوق اداری 
دوره ۱، شماره ۱ - ( ۹-۱۳۹۲ )
جلد ۱ شماره ۱ صفحات ۱۱-۴۸
چکیده:   

چکیده

اصولاً در نظام‌های حقوقی مختلف دنیا، مسئولیّت مدنی دولت بر نظریه‌ی تقصیر بنا شده است؛ یعنی دولت تا وقتی مرتکب نقض قانون نشود، امکان محکومیت آن به پرداخت غرامت امکان‌پذیر نخواهد بود؛ اما در کشورهای مختلف در موارد ویژه‌ای و با وجود شرایطی، مسئولیّت دولت را بدون ارتکاب تقصیر نیز پذیرفته‌اند. در نظام حقوقی ایران نیز در موارد زیادی این نوع مسئولیّت به رسمیت شناخته شده است. از مهم‌ترین مبانی و نظریاتی که مسئولیّت دولت به‌صورت عدم تقصیر بر آن بنا شده است، نظریه‌ی خطر، برابری در مقابل قانون و انتظار مشروع است. در خصوص طرح‌های شهری، اگر تصویب، تغییر و یا عدم اجرای آن‌ها خسارتی به شهروندان وارد کرد و وارد شدن خسارت، ناشی از عدم رعایت قانون و مقررات یا بر اثر خطای کارمندان یا ادارات دولتی باشد، محکومیت دولت به پرداخت خسارت طبق ماده 11 قانون مسئولیّت مدنی مسلم است؛ حال اگر دولت، تقصیری مرتکب نشده باشد، بنابر نظریات خطر، برابری در مقابل قانون و انتظار مشروع، باز هم محکومیت دولت به پرداخت زیان وارد توجیه‌پذیر است؛ به شرط آن که خسارت وارد قابل توجه و تعداد زیان دیدگان معدود و محدود باشد و یا متضرر، نقض انتظارات مشروع و یا حقوق مکتسب خویش را بتواند اثبات کند؛ اما در عین حال، تصویب قانونی جامع و کامل در این خصوص ضروری و لازم به نظر می‌رسد.

 

واژه‌های کلیدی: کلید واژه‌ها: مسئولیت مدنی، نظریه تقصیر و عدم تقصیر، نظام حقوقی، رویه قضائی، نظریه برابری و عدم برابری، نظریه انتظار مشروع، نظریه خطر

دانلود مقاله