حقوق اداری

حقوق اداری را می توان ، حقوق مدنیِ حقوق عمومی دانست. همانطور که حقوق مدنی روابط خصوصی میان افراد را تنظیم می کند، حقوق اداری نیز به تنظیم روابط عمومی میان اشخاص حقوق عمومی با یکدیگر و نیز با اشخاص حقوق خصوصی می پردازد. 
(جملات آغازین مقدمه)
کتاب حقوق اداری یک، تالیف مشترک جناب آقای دکتر مسلم آقایی طوق و جناب آقای دکتر حسن لطفی عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری امروز شانزدهم بهمن نود و هشت توسط شرکت سهامی انتشار روانه بازار شد. در این کتاب در سه بخش به مباحث زیر پرداخته شده است: مفاهیم بنیادین، سازمان اداری کشور و نظارت بر اداره. در تالیف این کتاب از حدود دویست منبع به زبانهای مختلف فارسی، فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی بهره برده شده است. همچنین در باکس های مختلف اطلاعات مفیدی درباره موضوعات حقوق اداری و نیز رویه دیوان عدالت اداری ارائه شده است. این کتاب در ۴۰۸ صفحه و با قیمت ۵۰ هزار تومان منتشر شده است.