برگزاری سومین نشست تحلیل موضوعی آرای قضایی دیوان عدالت اداری

انجمن ایرانی حقوق اداری با همکاری پژوهشکده استخراج آراء و رویه قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار می‌کند

سومین جلسه از سلسله نشست‌های تحلیل موضوعی آرای قضایی دیوان عدالت اداری با موضوع "ماهیت کمیسیون‌های تخصصی و تفاوت آنها با مراجع شبه‌قضایی" با حضور اساتید گرامی دکتر محمد جلالی و دکتر محمدعلی فلاح‌زاده و قضات محترم آقایان ابراهیم هدایتی و محمد حسنوند، دوشنبه ۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ در سالن شهید بهشتی پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار می‌گردد.

شرکت برای تمامی علاقه‌مندان آزاد است.