اطلاعیه برگزاری چهارمین جلسه تحلیل موضوعی آرای قضایی دیوان عدالت اداری

نخستین جلسه تحلیل موضوعی آراءدیوان عدالت اداری در شیراز با حضور دکتر کوروش استوار سنگری با موضوع "رای دیوان در خصوص فعالیت‌های تجاری اقلیت‌های دینی"؛

 این نشست علمی چهارشنبه ۱۱ بهمن‌ماه۱۳۹۷ ساعت ۱۸ در شیراز، خیابان قصر دست، کانون وکلای دادگستری استان فارس برگزار می‌گردد.