گزارش اولین نشست نقد رای انجمن ایرانی حقوق اداری شیراز

چهارمین نشست تحلیل آرای موضوعی دیوان عدالت اداری با همکاری انجمن ایرانی حقوق اداری شیراز برگزار گردید:

پنجشنبه یازدهم بهمن ماه، جلسه انجمن حقوق اداری ایران شعبه شیراز با حضور اعضای خود، در محل سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری شیراز با موضوع برنامه‌ریزی جلسات و همچنین تحلیل یکی از آرای هیات عمومی دیوان تشکیل شد. جناب دکتر استوارسنگری در مقدمه سخنرانی خود ضمن برشمردن برنامه‌های آینده انجمن، از کلیه اعضا جهت شرکت در ارائه مباحث و موضوعات مختلف حقوق اداری دعوت به عمل آوردند. همچنین ایشان این پیشنهاد را داشتند که برنامه‌های انجمن به دو بخش ثابت و متغیر  تقسیم گردد؛ که بخش ثابت با محوریت تحلیل آرای دیوان، هر جلسه با بررسی یک رای شروع گردد، تا زمینه ارائه و بررسی موضوعاتِ روزِ اداری فراهم گردد.
 در بخش اصلی جلسه انجمن، اولین رای به شماره کلاسه ۸۴۰ / ۸۴ با موضوع؛ ابطال نامه شماره ۳۰۲۰۳۴ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۰ کمیسیون مرکزی صدور پروانه وزارت جهاد کشاورزی با شکایت آقای آرشالوس داودی که از هموطنان مسیحی هستند، مورد بحث قرار گرفت. دکتر استوارسنگری، با بیان شیوای خود رای پیش‌گفته را از دو بعد شکلی و ماهیتی مورد بررسی قرار دادند، و مشخص گردید رای مذکور از جمله آرایی هست که جای نقد بسیاری دارد.
 فایل صوتی این نشست در کانال تلگرام انجمن  برای علاقه‌مندان در دسترس می‌باشد.