دعوت به همکاری در واحدهای استانی

استان‌های فارس و بوشهر

اطلاعیه تشکیل واحد استان فارس انجمن ایرانی حقوق اداری 
از کلیه اعضای محترم انجمن ایرانی حقوق اداری اعم از پیوسته، وابسته و دانشجویی که مقیم یا شاغل در استان‌های فارس و بوشهر می‌باشند دعوت به عمل می‌آید، جهت تکمیل درخواست تاسیس واحد استانی با شماره ۰۹۱۷۹۲۸۳۰۱۰ یا آیدی تلگرام yavarshaabani@ تماس حاصل نمایند.
دبیرخانه انجمن ایرانی حقوق اداری