تمدید شد

اطلاعیه چهارمین نشست مجازی اندیشکده مجازی انجمن ایرانی حقوق اداری

برگزاری چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های مجازی دوشنبه‌های حقوق اداری در گروه اندیشکده مجازی انجمن حقوق اداری با موضوع «بازخوانی ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی» با ارائه جناب آقای دکتر مجتبی واعظی، دانشیار دانشگاه شیراز و عضو هیأت موسس انجمن ایرانی حقوق اداری ؛

 زمان نشست مجازی : دوشنبه۲۲/ ۱۳۹۷/۱۱، ساعت ۲۱ تا ۲۲:۳۰
 جهت بهره‌مندی وارد گروه اندیشکده مجازی انجمن ایرانی حقوق اداری شوید.

اطلاعیه دوم:

ادامه نشست دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹  نیز ساعت ۲۱ در گروه تلگرامی اندیشکده مجازی انجمن ایرانی حقوق اداری برگزار خواهد شد