اطلاعیه نشست جایگاه سازمان‌های مردم نهاد در دادرسی

انجمن ایرانی حقوق اداری با همکاری انجمن علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌نماید

 این نشست با سخنرانی آقایان دکتر محمدحسین رمضانی قوام، دکتر غلامعلی قاسمی و آقای عادل شیبانی روز دوشنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۷ ، ساعت ۱۴ در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی  برگزار می‌گردد.
حضور برای عموم مجاز است.