گزارش عملکرد سالانه انجمن ایرانی حقوق اداری

انجمن ایرانی حقوق اداری در سال 1397 به یاری خداوند و همت اساتید و علاقه‌مندان حقوقی تشکیل گردید و در راستای سیاست‌ها و اهداف، فعالیت خود را آغاز نمود. این انجمن در شش ماهه ابتدایی تأسیس، اقدامات متعددی در زمینه هماهنگی با سایر نهادها، ایده‌پردازی و اجرا ترتیب داده است. همچنین جلسات و نشست‌های علمیِ  نقد کتاب و تحلیل آراء به صورت حضوری و مجازی در شهرهای مختلف و با همکاری سایر نهادهای جامعه حقوقی ایران برگزار نموده است. در اینجا فهرست برنامه‌های اجراشده ارائه می‌ردد. لازم به ذکر است جزئیات تمامی برنامه‌ها در درگاه‌های ارتباطی این انجمن در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است و گزارش‌ها در دست آماده‌سازی و انتشار برای بهره‌برداری می‌باشد.
تیرماه ۱۳۹۷: برگزاری نخستین جلسه حلقه اولیه مؤسس انجمن ایرانی حقوق اداری به دعوت جناب آقای دکتر جلالی
مهرماه ۱۳۹۷: برگزاری نخستین جلسه هیات موسس انجمن ایرانی حقوق اداری
مهرماه ۱۳۹۷: صدور موافقت اولیه تاسیس انجمن در دبیرخانه کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری  
۱۴ آبان : نشست تفکیک قلمرو مصوبات عام الشمول از تصمیمات موردی اداری 
۲۴ آذر : برگزاری نخستین جلسه مجمع عمومی انجمن و انتخاب هیئت مدیره انجمن 
۲۷ آذر : نشست تحلیل حقوقی انتقال مجوزهای قائم به شخص در حقوق عمومی
۵ دی : برگزاری نخستین جلسه هیئت مدیره انجمن و انتخاب رئیس، نایب رئیس، خزانه‌دار ،دبیر انجمن، رؤسای کمیته‌های انجمن  
دی ماه ۱۳۹۷: تأسیس اندیشکده مجازی انجمن ایرانی حقوق اداری
بهمن‌ماه ۱۳۹۷:  تأسیس واحد استانی فارس 
۱ بهمن : نخستین جلسه از سلسله نشست‌های مجازی دوشنبه‌های حقوق اداری با حضور جناب آقای دکتر کوروش استوار سنگری 
۸ بهمن : نشست ماهیت کمیسیون‌های شبه قضایی و کمیسیون‌های تخصصی 
۱۱ بهمن: نشست تحلیل رأی دیوان عدالت اداری در خصوص فعالیت تجاری اقلیت‌های دینی
۸ بهمن: سومین نشست مجازی دوشنبه‌های حقوق اداری 
۱۵ بهمن : چهارمین نشست مجازی دوشنبه‌های حقوق اداری  
۲۹ بهمن: نشست مجازی دوشنبه‌های حقوق اداری با موضوع تحلیل ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی 
اسفند ۱۳۹۷: صدور مجوز نهایی تأسیس انجمن 
تأسیس حلقه نقد کتاب انجمن
تأسیس حلقه حقوق اداری به زبان انگلیسی 
۱ اسفند: نشست نقد کتاب صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 
۸ اسفند : نشست نقد کتاب فرهنگ اصطلاحات حقوق اداری 
۹ اسفند: نشست تحلیل موضوعی آرای دیوان عدالت اداری 
۱۳ اسفند : نشست بررسی جایگاه سازمان‌های مردم نهاد در دادرسی 
۱۵ اسفند: نشست نقد کتاب حقوق اداری اموال