اطلاعیه هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های مجازی دوشنبه‌های حقوق اداری

برگزاری هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های مجازی دوشنبه‌های حقوق اداری در گروه اندیشکده مجازی انجمن حقوق اداری با موضوع «ضرورت به‌کارگیری ظرفیت ایجاد رویه برای مدیریت بهتر حجم دعاوی اداری» با ارائه جناب آقای دکتر مسلم آقایی طوق، استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ؛

 زمان نشست مجازی : دوشنبه 1398/4/17، ساعت ۲۱ تا ۲۲:۳۰
 جهت بهره‌مندی وارد گروه اندیشکده مجازی انجمن ایرانی حقوق اداری شوید.