معارفه موت کورت های بین المللی

📣گروه حقوق عمومی و بین الملل و موت آکادمی و انجمن علمی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی ، برگزار می‌نمایند: 
"آیین معارفه موت کورت های بین المللی"
(به همراه تقدیر از افتخار آفرینان موت کورت های سال گذشته)

🕰زمان:سه شنبه ۹ مهر ۹۸
ساعت ۱۶

🏢مکان:انتهای همت غرب ، میدان دهکده ، دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، سالن شهید بهشتی