برگزاری یازدهمین جلسه از سلسله نشست های #مجازی #دوشنبه های حقوق_اداری

✳ اطلاعیه برگزاری یازدهمین جلسه از سلسله نشست های #مجازی #دوشنبه های حقوق_اداری در گروه اندیشکده مجازی انجمن حقوق اداری 

👈موضوع: 
قلمرو صلاحیت شورای عالی اداری در رویه قضایی دیوان عدالت اداری

👈 ارائه کننده:
🔺 جناب آقای حامد کاویانی؛ دانشجوی دکتری حقوق عمومی و پژوهشگر حقوق عمومی

👈 زمان: دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۵ ساعت: ۲۱ الی ۲۲:۳۰ 
#نشستمجازی #دوشنبههایحقوقاداری
این نشست مجازی است و لازم است جهت حضور در آن، با لینک زیر وارد شوید: 
T.me/ialagroup