درگذشت سرکارخانم دکتر آزاده‌السادات طاهری

سرکار خانم دکتر طاهری متولد 6/6/1362 دانش‌آموخته رشته زبان و ادبیات فارسی (1387ـ1382) ، رشته کارشناسی حقوق (1384ـ1380) ، کارشناسی ارشد حقوق بشر (1386ـ1384) و دکتری حقوق عمومی (1391ـ1386) در دانشگاه تهران بودند.

از افتخارات علمی ایشان می‌توان عضویت در بنیاد ملی نخبگان، برگزیده آزمون سراسری سال 1380، کسب رتبه سوم در میان دانش‌آموختگان دوره کارشناسی (1384)، کسب رتبه اول در میان دانش‌آموختگان دوره کارشناسی ارشد (1386)، استاد برتر رشته حقوق دانشگاه سمنان به انتخاب دانشجویان (اردیبهشت 1393)، پژوهشگر برتر گروه حقوق دانشگاه سمنان (1394)، استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه سمنان (از سال 1394) نام برد.

در کنار عضویت هیئت‌علمی دانشگاه سمنان (1391)، با معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری (1395 تاکنون) و اداره تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی (1394ـ1393) همکاری داشته و استاد مدعو دانشگاه تربیت مدرس، امام صادق (ع) و دانشگاه غیرانتفاعی نورطوبی نیز بوده‌اند. همچنین پژوهشگر کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهیدبهشتی در سالهای 1387 تا 1389 بوده‌اند.

در دوره کوتاه فعالیت علمی خود، کارنامه درخشانی و پرباری داشتند. من جمله:

1. عضویت در کارگروه بررسی توانایی علمی متقاضیان جذب و رتبه تحصیلی گروه آموزشی حقوق دانشگاه سمنان (از 1394 تا1399)

2. ارائه مقاله با عنوان «اشتغال خانواده محور؛ تلاشی در ایجاد توازن میان تکالیف خانوادگی و حرفه‌ای» در کنگره ملی آسیب‌شناسی خانواده و جشنواره ملی خانواده‌پژوهی دانشگاه شهید بهشتی (1395)

3. مجری طرح پژوهشی «مفهوم، شیوه‌ها و چالش‌های بازرسی کار با نگاهی تطبیقی به نظام حقوقی ایران و استانداردهای سازمان بین‌المللی کار» دانشگاه سمنان (1394)

4. تدریس در دوره آموزشی مطالعات نظام ملل متحد با موضوع «سازمان بین‌المللی کار» به دعوت انجمن ایرانی سازمان ملل متحد (1393)

5. ارائه سخنرانی با موضوع «کار کودک» دانشگاه سمنان (1392)

6. ارائه سخنرانی در همایش «دیوان عدالت اداری و تضمین حقوق شهروندان در نظر و عمل» کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی (1389)

7. ارائه مقاله با عنوان «بررسی قانون کار ایران از منظر اشتغال جوانان» در همایش بین‌المللی حقوق جوانان در جامعه اسلامی (1389)

8. ارائه مقاله و سخنرانی با عنوان «حقوق بشر و آپارتمان‌نشینی» در همایش چالش‌های فرهنگی مسکن و همسایگی (1386)

9. ارائه مقاله و سخنرانی با عنوان «جوانان و حق مسکن» در همایش حقوق عمومی، دولت و جوانان در دانشگاه امام صادق (ع) (1386)

10. همکاری در برگزاری همایش دولت و تضمینات مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دانشگاه تهران (1387)

11. ارائه سخنرانی با عنوان «آزادی عقیده و بیان» در قالب جلسات بررسی تحولات و مسائل جاری حقوق بشر در مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران (1385)

12. ارائه مقاله در همایش «راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» (1385)

13. همکاری در برگزاری اولین همایش تخصصی «حقوق مطبوعات» دانشگاه تهران

 آثار علمی به جای مانده ایشان نیز درخور توجه است:

1. پایان نامه ارشد ؛ آزادی ابراز عقاید مذهبی با تأکید بر مسئله پوشش (1386)

2. رساله دکتری؛ حق اشتغال با تأکید بر اشتغال مولد در نظام حقوق داخلی و بین‌المللی (1391)

3. مقاله «بررسی تطبیقی حدود اختیارات و تکالیف بازرسان کار در حقوق ایران و استانداردهای سازمان بین‌المللی کار»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، 1396.

4. مقاله «ماهیت و قلمرو تعهد بین‌المللی دولت‌ها در تضمین حق بر تأمین اجتماعی در اندیشه جان رالز»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی،1395.

5. مقاله «گر از هفت خوان؛ نگاهی به چند تجربه در مبارزه با کار کودکان»، کتاب حقوق؛ جان‌مایه بقای اجتماع، گفتارهای حقوقی در نکوداشت دکتر سید عزت‌الله عراقی، 1395.

6. مقاله «سیر تحولات موازین سازمان بین‌المللی کار در قبال کار در شب»، نشریه پژوهش‌های حقوقی، 1395.

7. مقاله «داستان یک حق؛ بررسی ریشه‌های تاریخی تضمین اشتغال به‌مثابۀ یک حق بشری»، نشریه حقوق بشر دانشگاه مفید قم، 1395.

8. مقاله «آثار اصل عدم صلاحیت در حقوق کیفری در پرتو آموزه‌های حقوق عمومی»، مجله پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی، 1393.

9. مقاله «ارزیابی تطبیقی علل و تشریفات اخراج کارگر در موازین سازمان بین‌المللی کار و حقوق کار ایران»، نشریه حقوق تطبیقی دانشگگاه تهران، 1393.

10. مقاله مشترک با دکتر عراقی با عنوان «بررسی انتخاب آزادانه شغل در پرتو حق اشتغال»، نشریه تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، 1391.

11. مقاله مشترک با دکتر ویژه با عنوان «تحلیلی بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در پرتوی اصول کلی حاکم بر دسترسی به اطلاعات»، نشریه پژوهش حقوق عمومی، 1390.

12. مشارکت در ترجمه کتاب «مسئولیت جهانی برای حقوق بشر»، زیرنظر سرکارخانم دکتر شایگان در کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه تهران، 1391.

13. ارائه مشترک ترجمه مقاله با عنوان «حداقل دستمزد به‌مثابۀ ابزاری برای مبارزه با تبعیض و ترویج برابری»، چهارمین همایش ملی ـ دانشجویی اقتصاد ایران، 2013.

14. ارائه مشترک مقاله با عنوان «حراست از محیط زیست، حمایت از اشتغال؛ مشاغل سبز»، نخستین همایش ملی پژوهش‌های محیط زیست ایران، 1392.

15. مقاله «تأثیر جرم کارگر بر حقوق و مزایا»، فصلنامه رأی، 1392.

16. مقاله «بازگشت به کار پس از طی محکومیت کیفری حبس»، فصلنامه رأی، 1392.

17. مقاله «تضمین حق اشتغال افراد معلول؛ نگاهی به شیوه‌های مقابله با تبعیض علیه افراد معلول در اشتغال»، فصلنامه پژوهش‌های حقوق اجتماعی، 1392.

18. مقاله «محتوا و عناصر حق اشتغال به‌مثابۀ حق بشری:، نشریه کار و جامعه، 1392.

19. مشارکت در تهیه گزاش «ابتکار قانونگار» در دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1389.

20. ترجمه بخشی از کتاب «نظام مبتنی بر معاهدات حقوق بشری سازمان ملل متحد» به سفارش مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران، 1389.

21. مشارکت در تهیه و تدوین طرح پژوهشی «مبانی نظری حق برخورداری از امنیت حقوقی با تأکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» در کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی، 1389.

22. مقاله «پوشش و محدودیت‌های آن»، کتاب تأملی بر ابعاد عملی و تجربی حجاب، پژهوشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، 1388.

23. مقاله «بررسی موردی پرونده‌های حقوق بشر و مسئله حجاب»، کتاب گفتارهایی در باب حجاب، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، 1388.

24. مشارکت در ترجمه و ویرایش «آموزش حقوق بشر» کرسی حقوق بشر دانشگاه تهران، 1388.

25. مشارکت در تدوین و ویرایش کتاب «شوراهای اسلامی؛ نگاهی به یک دهه تجربه»، کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی، 1388.

26. ترجمه مقاله «آشنایی با تقسیم‌بندی جدید از خانواده‌های حقوقی جهان»، فصلنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387.

27. مشارکت در تهیه گزارش «سمینار و کارگاه دادرسی ویژه نوجوانان»، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، 1385.

28. مشارکت در تدوین و ویراستاری کتاب «حقوق عمومی از تنظیم قدرت تا تضمین حق‌ها»، مجموعه مقالات اهدایی به دکتر سید محمد هاشمی، 1398.