بخش سوم قسمت اول بر مدار حقوق اداری

🎥 پخش قسمت سوم
نخستین برنامه #بر_مدار_حقوق_اداری 

🔵👇🏻آدرس پیــــج ایـــنستـــاگرام👇🏻🔵
                          
http://Www.instagram.com/iala.iaut

با ما همراه باشید و ما را به دوستان خود معرفی کنید. 🙏🏻 💫

#انجمن_ایرانی_حقوق_اداری
#بر_مدار_حقوق_اداری

اندکی صبر نمایید...