گزارش اولین نشست نقد رای انجمن ایرانی حقوق اداری شیراز

چهارمین نشست تحلیل آرای موضوعی دیوان عدالت اداری با همکاری انجمن ایرانی حقوق اداری شیراز برگزار گردید:

بیشتر ...


آغاز فرآیند عضوگیری انجمن ایرانی حقوق اداری

ثبت نام در انجمن ایرانی حقوق اداری

بیشتر ...

اعلان تأسیس انجمن ایرانی حقوق اداری

انجمن ایرانی حقوق اداری با همت جمعی از اساتید و صاحب‌نظران حقوق اداری در مهرماه 1397 تاسیس گردید و به عنوان انجمنی علمی از وزارت علوم مجوز دریافت نمود.

بیشتر ...