صوت سپید

ردیف عنوان مقاله نویسندگان گوینده دریافت فایل
۱ بررسی  عدم صلاحیت وضع مقررات توسط رئیس‌جمهور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

مهدی بالوی

سیده زهرا سعید

دکتر مهدی بالوی دانلود
۲ تبیین حقوقی "حل معضلات نظام" در نظام حقوق اساسی ایران

مرتضی نجابت‌خواه

جواد تقی‌زاده

نفیسه ظریفی

حمیدرضا رحمانی دانلود
۳ واکاوی بسترها و بایسته‌های حمایتی از زنان بی‌سرپرست و  بدسرپرست مهدیه محمدتقی‌زاده حسن روشنی دانلود