کارگاه دعاوی پیمانکاری دکتر هداوند

کارگاه دعاوی پیمانکاری دکتر هداوند
کارگاه آموزشی تحلیل حقوقی و نکات کاربردی: ادعا، تعدیل و تغییر در قراردادهای پیمانکاری بین المللی( با تاکید بر قراردادهای نمونه فیدیک- کتاب نقره ای) مدرس دکتر مهدی هداوند

پنجشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۸ ساعت ۹ تا ۱۳
خانه اندیشمندان علوم انسانی
تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد