به وب سایت انجمن ایرانی حقوق اداری خوش آمدید

با همت جمعی از اساتید و صاحب‌نظران حقوق اداری در مهرماه 1397 تأسیس گردید و به عنوان انجمنی علمی از وزارت علوم مجوز دریافت نمود.
هم‌اندیشی، توان افزایی، نظریه‌پردازی، مطالعات و نشر و ترویج اندیشه‌ها و آموزه‌های حقوق اداری مهمترین دغدغه‌های ارزشمند این انجمن خواهد بود که در این مسیر از شیوه‌ها و ابزارهای متنوعی بهره گرفته می‌شود
ادامه...

همراهان انجمن ایرانی حقوق اداری

img
img
img
img