دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، دی 1402، صفحه 1-528 (سال پنجم، شماره هفدهم، زمستان 1402)  

تعداد مقالات: 17

 فایل کلی مقالات این شماره

مقاله پژوهشی

آسیب شناسی نظام تصمیم گیری شوراهای اسلامی در پرتو اصل شفافیت

صفحه 13-36

 10.22034/MRAL.2022.551522.1295

فاطمه شمیری؛ ولی رستمی؛ بیژن عباسی

 


آسیبشناسی سهمیه های ورود به خدمت از منظر اصل برابری فرصتها با تکیه بر رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

صفحه 38-58

 10.22034/MRAL.2023.1982669.1417

محمد اسماعیلی؛ مرتضی نجابت خواه؛ علی اکبر گرجی ازندریانی

 


جایگاه و مکانیسم انتقال فناوری در قراردادهای نفتی در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز با تطبیق در نظام حقوقی قراردادهای بیع متقابل و نسل جدید قراردادی موسوم به IPC با انطباق بر سیاست های جمهوری اسلامی ایران

صفحه 59-113

 10.22034/MRAL.2022.560425.1359

محسن ربیعی؛ مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم

 


حقوق شهود در تحقیقات اداری؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و اسنادبین المللی

صفحه 115-139

 10.22034/MRAL.2023.1973542.1406

سید لقمان حسینی؛ شهرام زرنشان؛ محمدهادی سلیمانیان

 


مطالعه آرای قضایی

تحلیل و نقد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا

صفحه 141-159

 10.22034/MRAL.2022.562339.1383

محمدرضا ویژه؛ جواد یحیی زاده

 


مقاله پژوهشی

عیوب اراده در استعلام و مجوزهای قراردادهای آنلاین پیمانکاری از دیدگاه حقوق اداری

صفحه 161-188

 10.22034/MRAL.2022.559445.1351

مهدی ملاولی؛ سهیل جدی

 


شرایط و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوق عمومی در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه

صفحه 189-217

 10.22034/MRAL.2022.127238.1020

حمید تقی زاده؛ علی چهکندی نژاد؛ سید حسن هاشمی

 


تفکیک قلمرو نظام مالکیت خصوصی و عمومی در معادن نفت و گاز با تاکید بر مبانی فقهی و حقوقی

صفحه 219-242

 10.22034/MRAL.2023.1973884.1408

شمسی فشخورانی؛ طاهره سلیمی؛ طاهره سادات نعیمی

 


کرونا، محل تلاقی حق بر سلامت و حق بر اطلاعات: جستاری در مسئولیت دولت

صفحه 243-273

 10.22034/MRAL.2023.562456.1385

جعفر شفیعی سردشت؛ سید محمد جواد ساداتی؛ سجاد میری

 


مفهوم شناسی حسن نیت در حقوق عمومی

صفحه 275-303

 10.22034/MRAL.2021.540872.1213

علی ولایی؛ محمد جلالی

 


تاملی در وضعیت قواعد ضداجتناب مالیاتی‌در ایران با نظر به قواعد سایر کشورها

صفحه 305-334

 10.22034/MRAL.2022.550255.1287

صابر الماسی خانی؛ رضا طجرلو

 


مقالات کاربردی

تحلیل حقوقی تحولات نظام اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ در پرتو سند تحول قوه قضائیه

صفحه 336-365

 10.22034/MRAL.2023.1970995.1391

الناز فدائی؛ مصطفی محسنی ثانی

 


مقاله پژوهشی

نظارت‌ بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 367-391

 10.22034/MRAL.2022.549602.1286

کوثر پیرنیا؛ محمدامین ابریشمی راد

 


قواعد آیینی حاکم بر فرآیند تصمیم گیری اداره ( با مطالعه موردی قوانین آیین اداری آلمان و ایالات متحده آمریکا)

صفحه 393-424

 10.22034/MRAL.2022.559446.1352

خدیجه شجاعیان

 


معیار دوگانه یا یگانه نظارت قضائی؛تحلیل عبارت شورای نگهبان "در صورتی که بر خلاف قانون نباشد،خلاف شرع نیست" در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری

صفحه 425-449

 10.22034/MRAL.2023.1973993.1410

سید مجتبی حسینی الموسوی

 


واگذاری بستر رودخانه از منظر حقوق اموال عمومی

صفحه 451-477

 10.22034/MRAL.2022.558254.1344

زهرا مشایخی؛ محمد حسنوند؛ رحیم گل زاده

 


مطالعه آرای قضایی

شرایط حاکم بر بهره‌مندی از مزایای ازکارافتادگی مشمولان قانون تامین اجتماعی با نگاهی به رویه قضایی دیوان عدالت اداری

صفحه 479-505

 10.22034/MRAL.2022.550884.1288

زهرا دانش ناری