انجمن ایرانی حقوق اداری برگزار می‌کند:

نشست رونمایی و نقد کتاب "حقوق دادرسی اداری" به قلم دکتر کورش استوار سنگری

زمان: دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۲۴ ساعت ۱۶:۰۰
مکان: خانه اندیشمندان علوم انسانی

پذیرای حضور گرمتان هستیم.