دکتر عزت الله عراقی


زنده یاد دکتر عزت الله عراقی

دکتر عزت‌الله عراقی در سال 1319 ش در شهر کرمان به دنیا آمد. عزت‌الله عراقی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خویش به پایان رساند و پس از آن در سال 1342 ش. موفق به اخذ درجه لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه تهران شد و با دریافت بورسیه از همان دانشگاه به کشور فرانسه عزیمت کرد و در رشته حقوق به اخذ درجه دکترا نایل گردید. همچنین  عزت‌الله عراقی از محضر بزرگانی چون مرحوم آموزگار، مرحوم آیه‌الله سیدالعراقین (والد ایشان) و مرحوم آیة‌الله فقیه استفاده کرده‌اند. وی از سال 1349 (ش) در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مشغول خدمات فرهنگی و علمی شد. کتاب "حقوق بین‌المللی کار" عزت الله عراقی، در دوره هفتم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان کتاب سال برگزیده شد.این کتاب که موضوع آن برای نخستین بار در ایران مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته، در چهاربخش سامان یافته است. مؤلف ابتدا چگونگی پیدایش سازمان بین‌المللی کار و نقش آن را در ایجاد حقوق بین‌المللی کار بررسی نموده، آن گاه مبانی و هدفهای حقوق بین‌المللی کار و نیز موضوع این حقوق، یعنی قواعد و معیارهای بین‌المللی کار را تجزیه و تحلیل می‌کند و در آخر، کیفیت اجرای این قواعد و نظارتی را که بر اعمال آنها صورت می‌گیرد، مورد مطالعه قرار داده است. دیگر کتاب ایشان "نظام‌های بزرگ حقوق معاصر" است که با همکاری دو نفر از اساتید نوشته شده است.

منبع : شرح حال تخصصی استادان و دانشیاران کشور (جلد سوم)