دکتر کریم سنجابی

دکتر کریم سنجابی

فرزند سردار ناصر سنجابی ( رییس ایل سنجابی از ایلات کرد غرب ایران )، به سال ۱۲۸۳ (ش.) در کرمانشاه به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی خود را در مدرسه‌ای که توسط صمصام الملک تأسیس شده بود، به پایان رساند.در بحران جنگ جهانی اول و مهاجرت خانواده‌اش به ایل سنجابی، حساب و هندسه را نزد سلیمان میرزا و علوم دیگر را نزد میرزا طاهر تنکابنی و سهراب‌زاده فرا گرفت.
سنجابی سیزده ساله بود که ایل سنجابی مورد حمله و تاراج انگلیسی‌ها قرار گرفت. پدرش را اسیر کرده و به بغداد فرستادند و ایل سنجابی نیز به کرمانشاه کوچ داده شد. در این زمان دکتر سنجابی دوره اول متوسطه را به پایان رسانده بود.
در سال ۱۳۰۰ (ش.) به تهران آمد و در مدرسه عالی علوم سیاسی ثبت نام کرد. پس از دریافت دیپلم عالی، به مدرسه عالی حقوق رفت و در سال ۱۳۰۷ (ش.) با نخستین گروه محصلان اعزامی به اروپا، راهی فرانسه شد. سرانجام با ارائه پایان‌نامه خود تحت عنوان «اصلاحات کشاورزی و کشاورزان در ایران» موفق به دریافت دکترای دولتی حقوق عمومی از دانشگاه پاریس شد.
پس از بازگشت به ایران در سال ۱۳۱۴ (ش.) با سمت دانشیار دانشکده حقوق تهران، به تدریس حقوق اداری و حقوق عمومی پرداخت و تا آخر عمر در همین کسوت باقی ماند. البته در فاصله سال‌های ۱۳۲۳ تا ۱۳۲۵ (ش.) عهده‌دار ریاست دانشکده حقوق نیز شده بود. دکتر سنجابی، قاضی اختصاصی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده نفت ایران و انگلیس پس از کودتای ۲۸ مرداد حدود ۱۹ ماه مخفی بود.

دکتر کریم سنجابی، در ۱۳۷۴ (ش.) در سن ۹۲ سالگی در خارج از کشور درگذشت.
منبع: اندیشه‌های حقوق عمومی