دکتر محمد امامی

دکتر محمد امامی که از استادان دانشگاه شیراز می‌باشد، تحصیلات خود را در رشته حقوق تا مقطع دکترا دنبال کرد. ایشان در کنار تدریس، سمت‌های متعددی چون معاون آموزشی، رئیس گروه حقوق و نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده در کمیته تحصیلات تکمیلی را به عهده داشته‌اند. از دکتر امامی آثاری نیز به صورت کتاب و مقاله در زمینه مسائل حقوقی به رشته تحریر در آمده است.
گروه: علوم انسانی
رشته: حقوق
تحصیلات رسمی و حرفه‌ای: محمد امامی پس از طی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق، در سال ۱۳۶۰ به اخذ درجه دکتری این رشته از دانشگاه شیراز نائل آمد.


مشاغل و سمت‌های مورد تصدی: محمد امامی در دانشگاه شیراز سمت‌هایی چون معاون آموزشی، رئیس گروه حقوق و نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده در کمیته تحصیلات تکمیلی را به عهده داشته است.
فعالیت‌های آموزشیی: محمد امامی به امر تدریس در دانشگاه شیراز اشتغال دارد. او دروسی چون ۱.مقدمه علم حقوق ۲.مالیه عمومی ۳.حقوق اساسی ۱و۲  ۴.حقوق اداری ۱و ۲ ۵.حقوق تجارت ۱و۲ ۶.حقوق تطبیقی و نظام‌های حقوقی معاصر ۷.حقوق شهری و روستایی ۸.آئین دادرسی مدنی ۲و۳ ۹.حقوق بین‌الملل اقتصادی ۱۰.حقوق تجارت بین‌الملل ۱۱.تاریخ حقوق ۱۲.حقوق شهرسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز: حقوق پزشکی را در مقاطع مختلف تحصیلی تدریس نموده است.
سایر فعالیت‌ها و برنامه‌ها: محمد امامی تاکنون مقالات و کتب مختلفی را در حوزه تخصصی خود به رشته تحریر در آورده است.او به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی اشراف کامل دارد. وی همچنین راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های تعدادی از دانشجویان خود را به عهده داشته که می‌توان به مواردی چون:
۱.مقررات حاکم بر اخراج کارگر و مستخدم 1377 
۲.تفویض اختیار قانون‌گذاری 1377 
۳.نگرش بر نظام حقوقی حاکم بر شهر 1377 
۴.آثار معاهدات 1377 
۵.اعمال حقوق یک‌جانبه سازمان‌های اداری در حقوق ایران 1376 
۶.کنترل مالی سازمان‌های اداری از طریق دیوان محاسبات 1380 
۷.بررسی تغییر ساختار قوه مجریه در قانون اساسی ایران و آثار آن در روابط بین قوا 1380 
۸.مطالعه و تحقیق پیرامون مراحل تنظیم، بررسی و تصویب بودجه در ایران 1378 
۹.آزادی عقیده و بیان از دیدگاه قانون اساسی و مقایسه آن با اعلامیه حقوق بشر 1380 
۱۰علل و موارد رافع مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها 1378
۱۱.بررسی ماهیت و آثار حق شرط در معاهدات بین‌المللی 1377 
۱۲.ماهیت حقوقی اصناف و اصول حاکم بر آن در حقوق ایران 
۱۳.نظارت قضایی بر تشکیلات اداری در حقوق ایران و فرانسه 1378 
۱۴.بررسی تطبیقی مقررات حاکم بر جرم جزایی و تخلف اداری 1377
۱۵. تحلیل حقوقی مواضع شورای امنیت سازمان ملل متحّد و دیوان دادگسترب بین‌المللی در قضیه لاکربی 1377 
اشاره کرد.


آثار : 
۱. اصول حاکم بر تنظیم و انعقاد قراردادهای دولتی - کانون وکلاء- 1376
۲. اصول حقوق حاکم بر روابط مالیه- کانون وکلا- 1370
۳. بررسی موضوعی روند تحولات قانون‌گذاری مؤثر در شهرسازی- مجله علوم اجتماعی و انسانی- زیر چاپ
۴. تصویب و اجرای بودجه در قانون محاسبات عمومی- مجله قضایی و حقوقی دادگستری تهران- شماره 5- 1371 تهران
۵. ترجمه برخی مباحث کتاب حقوق بین‌الملل اقتصادی تألیف دوپینیک کارو و غیره- ناشر واحد امور اقتصادی و بین‌المللی وزارت اقتصاد و امور دارایی- خرداد 1376
۶. عوامل مؤثر در اجرای قراردادهای اداری- کانون وکلاء- 1376- تهران
۷. مسائل و مشکلات سند و تنظیم قراردادهای بین‌المللی- مجله علوم اجتماعی و انسانی- دانشگاه شیراز- شماره۳۱ و ۳۲ - 1379
۸. مصلحت‌گرایی در دادرسی‌های جزایی- مجله قضایی و حقوقی دادگستری- شماره ۲۳- تهران
۹. نقش دولت در ایجاد واحدهای زراعی در ایران- اتحادیه جهانی حقوق روستایی- به زبان فرانسه- 1994 .