بررسی ریسک های قراردادی در شرایط عمومی قراردادهای EPC وزارت نفت و نمونه بین المللی FIDIC

حقوق اداری. ۱۳۹۹; ۷ (۲۲) :۱۲۵-۱۴۷

محمدجواد رضایی زاده، صادق عبدی، نسیم برخی

چکیده:   

یکی از مهمترین قراردادها، در بخش صنعت ساخت و ساز به‌خصوص صنعت نفت و گاز کشور، قراردادهای EPC می­باشد. وجود روابط روشن قراردادی بین پیمانکاران و کارفرمایان دست اندرکار این پروژه­ها از الزامات موفقیت این قراردادهاست؛ بنابراین، وزارت نفت برای انجام پروژه­های خود به‌خصوص در بخش پایین­دستی در سال 1375، اقدام به تهیه پکیج کامل قراردادی EPC نمود. این نشریه در سال 1381 مورد توجه سازمان مدیریت و برنامه­ریزی سابق قرار گرفت و به عنوان نشریه 5490 در اختیار نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفت. هدف از این تحقیق، شناسایی مشکلات و ابهامات موجود در شرایط عمومی پیمان EPC صنعتی کشور (نشریه 5490) است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که با توجه به آن که دولت (کارفرما) خود تدوین­کننده این نشریه بوده؛ منجر به آن شده است که مسئولیت­ها و ریسک­های بیشتری به پیمانکار واگذار شود و شرایط ناعادلانه­ای را ایجاد نماید که این موضوع خود باعث پدید آمدن دعاوی قراردادی و عدم جذابیت پروژه برای پیمانکار می­شود؛ از این‌رو، شناخت این نواقص و پیشنهادهای اصلاحی آن، هدف این پژوهش است.
 

واژه‌های کلیدی: شرایط عمومی پیمان، نشریه 5490، FIDIC، صنعت نفت و گاز، ریسک‌های قراردادی.

دانلود مقاله

اندکی صبر نمایید...