پلیس اداری «مبانی نظری ، ساختار و شرایط قانونی مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه و ایران»

عنوان کتاب : پلیس اداری «مبانی نظری ، ساختار و شرایط قانونی مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه و ایران»
 نویسنده: دکتر محمد جلالی، میثا کامیاب
 قطع: وزیری
 نوبت چاپ: 1
 نوع جلد: شومیز
 کد مجد: 12557
 سال نشر: 1400
 قیمت شومیز:  850000ریال 


خلاصه عناوین کتاب
1- مبانی نظری و ویژگی های پلیس اداری
2- ظهور مفهوم پلیس اداری به عنوان متصدی نظم عمومی و رابطه ی آن با مفهوم خدمات عمومی 
3- چارچوب بندی نظم عمومی، هدف پلیس اداری
4- ویژگی های پلیس اداری 
5- مسئولیت پلیس اداری 
6- سازمان‌دهی پلیس اداری 
7- مقامات پلیس اداری 
8- بازشناسایی پلیس اداری از مفاهیمِ دیگر مرتبط با نظم عمومی 
9- سازوکارهای مورد استفادهی پلیس اداری 
10- نظارت قضایی بر پلیس اداری

خرید اینترنتی 

https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/12557
صفحه رسمی مجد در اینستاگرام:
www.instagram.com/majdlaw

اندکی صبر نمایید...