های اداری و محلی و دادرسی اداری در انگلستان

عنوان کتاب : سازمان های اداری و محلی و دادرسی اداری در انگلستان
 نویسنده: امیر عسگری ده آبادی، دکتر بیژن عباسی
 قطع: رقعی
 نوبت چاپ: 1
 نوع جلد: شومیز
 کد مجد: 12538
 سال نشر: 1400
 قیمت شومیز:  500000ریال 


خلاصه عناوین کتاب
1- سازمان‌های اداری و مقامات عمومی محلی در انگلستان
2- مفهوم شخص حقوقی و انواع آن‌ها
3- حکومت‌های محلی در انگلستان
4- مفاهیم و کلیات نظارت بر اداره در انگلستان
5- منابع حقوق انگلستان و اقامه دعوا علیه اداره
6- نظارت غیر قضایی بر اداره توسط نهاد آمبودزمان
7- ساختار و جایگاه مراجع دادرسی اداری در انگلستان
8- سیر تحول ساختار مراجع دادرسی اداری در انگلستان
9- ساختار و جایگاه مراجع دادرسی اداری
10- صلاحیت‌های مراجع دادرسی اداری در انگلستان

خرید اینترنتی 

https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/12538

صفحه رسمی مجد در اینستاگرام:
www.instagram.com/majdlaw

اندکی صبر نمایید...