انتشار شماره دهم فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری


 شماره جاری: دوره 4، شماره 10، فروردین 1401، صفحه 1-304 (سال چهارم؛ شماره دهم؛ بهار 1401)  

 

 فایل کلی مقالات این شماره

مقاله پژوهشی

1. الگوی مطلوب مداخله دولت در حوزه تأمین اجتماعی، سرمایه گذاری اجتماعی و اقتضائات عدالت

صفحه 11-36

 10.22034/MRAL.2021.541721.1219

محمد راسخ؛ مارال بردبار

 


2. راه‌کارهای غیرقضایی مقابله با سوءاستفاده از حق در شرکت‌های دولتی

صفحه 37-74

 10.22034/MRAL.2021.540224.1204

مهدی محمدی؛ محمدرضا پاسبان

 


3. راهکار حقوقی رفع تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست

صفحه 75-100

 10.22034/MRAL.2021.538916.1188

حسین شاه بیک؛ محمد جواد حیدری؛ محمد نوذری فردوسیه

 


4. مطالعه تطبیقی حقوق استخدام و خروج از خدمت قضات با قوانین عام استخدامی در پرتو لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه

صفحه 101-124

 10.22034/MRAL.2020.136020.1056

وحید آگاه؛ مهدی حسنوند

 


5. تحدید حق احداث وتجدید بنا در آیینه قوانین و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صفحه 125-149

 10.22034/MRAL.2021.534779.1171

احمد حسین پوری؛ آیت مولائی؛ محمد مظهری

 


6. سیاست های پیشگیری وضعی از فساد در قلمرو معاملات دولتی

صفحه 149-176

 10.22034/MRAL.2021.539002.1189

محمد رضا الهی منش؛ حمید برزگری دهج

 


7. تحلیلی بر تبدیل وضعیت ایثارگران از شرکتی به رسمی با تاکید بر آراء دیوان عدالت اداری

صفحه 177-206

 10.22034/MRAL.2021.542990.1227

مهدی گودرزی؛ حامد کرمی؛ تقی دشتی

 


8. اصل تضمین در نظام ثبت زمین انگلستان و ایران

صفحه 207-235

 10.22034/MRAL.2021.540028.1201

عباس میرشکاری؛ جمشید زرگری

 


9. مطالعه تطبیقی سازوکارهای تضمین شفافیت در شرکت‌های دولتی

صفحه 235-260

 10.22034/MRAL.2021.539915.1207

محمدصادق فراهانی؛ رضا طجرلو؛ روح‌الله قلیخانی

 


10. چالش های حقوقی اخذ جرایم تخلفات ساختمانی در حیطه عمل کمیسیون ماده 99

صفحه 261-286

 10.22034/MRAL.2021.535484.1206

فریبرز صارمی نوری؛ خدیجه شجاعیان؛ کورش استوار سنگری

 

اندکی صبر نمایید...