اطلاعیه نقد و بررسی کتاب "حقوق اداری اموال"

نشست نقد کتاب حقوق اداری اموال (اموال عمومی) با حضور اساتید محترم دکتر زارعی و دکتر ولی رستمی و با حضور نویسنده محترم دکتر کرمی، چهارشنبه ۱۵ اسفندماه، ساعت ۱۷-۱۹ در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌گردد.

از علاقه‌مندان جهت حضور دعوت به عمل می‌آید.