بررسی ابعاد حقوقی سیل فروردین ۹۸ شیراز

انجمن علمی حقوق اساسی نمایندگی فارس، انجمن ایرانی حقوق اداری فارس و کمیته آموزش کانون وکلای دادگستری فارس در پنجشنبه ۲۹ فروردین‌ماه، نشستی جهت بررسی ابعاد حقوقی سیل فروردین ۱۳۹۸، در کانون وکلای دادگستری استان فارس برگزار می‌نمایند.