اطلاعیه هفتمین جلسه از سلسله نشست‌های مجازی دوشنبه‌های حقوق اداری

برگزاری هفتمین جلسه از سلسله نشست‌های مجازی دوشنبه‌های حقوق اداری در گروه اندیشکده مجازی انجمن حقوق اداری با موضوع «تفکیک قلمرو مواد 63 و 64 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» با ارائه جناب آقای دکتر محمد حسنوند، قاضی دیوان عدالت اداری ؛

 زمان نشست مجازی : دوشنبه 1398/3/20، ساعت ۲۱ تا ۲۲:۳۰
 جهت بهره‌مندی وارد گروه اندیشکده مجازی انجمن ایرانی حقوق اداری شوید.