افتتاح دفتر استانی فارس انجمن ایرانی حقوق اداری و

برگزاری بزرگداشت دکتر محمد امامی

هم‌زمان با مراسم بزرگداشت دکتر محمد امامی، دفتر استان فارس انجمن ایرانی حقوق اداری در شهر شیراز افتتاح می‌گردد.

 آیین افتتاح در خیابان قصر دشت، کانون وکلای دادگستری ساعت 10 با حضور هیئت‌مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری برگزار می‌گردد.

زمان پنجشنبه30 خردادماه 1398

ورود عموم آزاد است.