برگزاری نشست علمی «چالش‌ها و راهکارهای اجرای حقوق شهروندی»