اطلاعیه نهمین جلسه از سلسله نشست‌های مجازی دوشنبه‌های حقوق اداری

برگزاری نهمین جلسه از سلسله نشست‌های مجازی دوشنبه‌های حقوق اداری در گروه اندیشکده مجازی انجمن حقوق اداری با موضوع «قلمرو نظارت قضایی بر آزمون‌های استخدامی در رویه دیوان عدالت اداری» با ارائه جناب آقای دکتر محمد اسماعیلی، قاضی دیوان عدالت اداری ؛

 زمان نشست مجازی : دوشنبه 1398/4/24، ساعت ۲۱ تا ۲۲:۳۰
 جهت بهره‌مندی وارد گروه اندیشکده مجازی انجمن ایرانی حقوق اداری شوید.