مجوز علمی پژوهشی همایش استاد پیشکسوت دکتر صدرالحفاظی

مجوز علمی همایش اداره در پیشگاه عدالت (ویژه بزرگداشت قاضی پیشکسوت دیوان عدالت اداری سید نصرالله صدرالحفاظی) صادر شد.

حسب مکاتبات انجمن ایرانی حقوق اداری و پیگیری‌های صورت گرفته، مجوز علمی ISC از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام برای همایش اداره در پیشگاه عدالت (ویژه بزرگداشت قاضی پیشکسوت دیوان عدالت اداری سیدنصرالله صدرالحفاظی) صادر شد. بدین ترتیب مقالاتی که پس از فرآیند داوری در ارج‌نامه همایش چاپ شوند دارای اعتبار علمی تلقی شده و پژوهشگران محترم می‌توانند از امتیازات آن بهره‌مند گردند.
گفتنی است مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، همایش علمی "اداره در پیشگاه عدالت؛ مروری بر پیشینه و تحولات دادرسی اداری ایران" با مشارکت انجمن ایرانی حقوق اداری، خانه اندیشمندان علوم انسانی و دیوان عدالت اداری در بهار جاری با برپایی جلسات سخنرانی، کارگاه‌های علمی و انتشار ارجنامه استاد صدرالحفاظی برگزار خواهد شد. 
دکتر محمدرضا ویژه دبیر علمی و آقای عادل شیبانی دبیر اجرایی این همایش می‌باشند. 
برای کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه‌های پیشین در بخش همایش‌های انجمن مراجعه فرمایید.

لینک همایش‌ها در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام:

https://conf.isc.ac/fa/#myModal

اندکی صبر نمایید...