اخذ رتبه « ب » فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری

فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری در ارزیابی سالانه کمیسیون نشریات وزارت علوم موفق به کسب درجه «ب» گردید. در رتبه بندی جدید این درجه معادل عنوان سابق «علمی پژوهشی» است. نشریات با سابقه ای همچون مجله حقوقی دادگستری٫ تحقیقات حقوقی٫ پژوهش حقوق عمومی و ... نیز موفق به اخذ رتبه ب شده اند.
اندکی صبر نمایید...