انتشار شماره هفتم فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری


 شماره جاری: دوره 3، شماره 7، تابستان 1400، صفحه 1-240 (سال سوم، شماره هفتم ، تابستان 1400)  

 

 فایل کلی مقالات این شماره

مقاله پژوهشی

1. مطالعه تطبیقی روش های برگزاری مناقصات در «قانون برگزاری مناقصات» ایران و «قانون نمونه تدارکات دولتی 2014» آنسیترال

صفحه 11-38

 10.22034/MRAL.2021.521028.1088

داود حسین زاده عربی؛ بیژن عباسی

 


2. نظام حقوقی حاکم بر پیمان های دولتی در پرتو حکمرانی مطلوب

صفحه 39-58

 10.22034/MRAL.2021.523354.1110

میترا اسماعیلی؛ علی رادان جبلی؛ منوچهر توسلی نائینی

 


3. مسأله اسب تروای حاکمیت قانون؛ تأملی بر کنترل پذیریِ قضاییِ صلاحیت‌هایِ اختیاری در انگلستان با نگاهی به حقوق ایران

صفحه 59-82

 10.22034/MRAL.2020.132002.1047

علی مشهدی

 


4. مفهوم و مصادیق سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری در رویه شعب دیوان عدالت اداری

صفحه 83-112

 10.22034/MRAL.2021.139785.1083

حدیث کلوندی؛ حامد نیکونهاد

 


5. تحول ساختار دولت - کشور در ایران در پرتو پیدایش مناطق آزاد تجاری-صنعتی

صفحه 113-136

 10.22034/MRAL.2020.137570.1060

حسین آئینه نگینی؛ محمدامین ابریشمی راد

 


6. ضابطه‌مندی صلاحیت تفسیری در پرتو اصول حقوقی با نگاهی تطبیقی به رویه‌ی مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا

صفحه 137-162

 10.22034/MRAL.2021.531516.1152

سیدوحید خلخالی؛ محمد حسنوند؛ مهدی حسنوند

 


7. حفاظت از میراث فرهنگی غیر منقول از منظر اصول و نهادهای موثر : مطالعه تطبیقی حقوق انگلیس و ایران

صفحه 163-190

 10.22034/MRAL.2021.525063.1117

فروغ حیدری شولی؛ محمد جلالی


8. آثار فراحقوقی صلاحیت های هدایتی ارشادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر هنرمندان و آثار فرهنگی هنری

صفحه 191-217

 10.22034/MRAL.2021.141874.1084

وحید آگاه

 

اندکی صبر نمایید...