دکتر مهدی هداوند

الف. تحصیلات

دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی (1381)

ب. آثار علمی

کتاب‌های تالیفی

1.نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات و جرایم اقتصادی در سازمان تعزیرات حکومتی، انتشارات جنگل، (1393/01/30)

2. حقوق اداری تطبیقی، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، (1394/10/01)

3. حقوق بانکی کاربردی،نبیسا، (1395/01/30)

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

4. درآمدی به نظریه عمومی ترمیم پذیری عمل اداری، پژوهش حقوق عمومی، (1395/04/09)

همایش‌های بین‌المللی

5. کنفرانس بین المللی بهینه‌سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، خلاصه مقاله بهینه‌سازی مواد تعدیل در قراردادهای بالادستی نفت و گاز در ایران با رویکردی به نمونه قراردادهای فیدیک، (1395/04/20، 1395/04/21)

طرح‌های کاربردی برون دانشگاهی

6. تدوین حقوق هنری منشور حقوق شهروندی (1392/08/20)

پایان نامه و رساله

7.حق بر غذا و نظارت بر آن توسط سازمان غذا و دارو در ایران، لیلا فرزامی زاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، (1395/11/26)

8. کارآمدی نظارت قضایی و اداری در مبارزه با فساد مالی ناشی از تخلفات اداری، فاطمه حاجی محمد صادق چیت ساز، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، (1396/11/30)

9. نقد قدرت در گفتمان حقوق بشر، با رویکرد به انتقلال قدرت از دولت ملت‌ها به نهادهای فروملی در فراملی، شیلان فرهمندی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)،(1396/11/30)

10. الگوی مطلوب مالکیت نفت در نظام حقوق عمومی اقتصادی ایران، حسین عبداللهی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)،(1395/04/12)