دکتر سید احمد حبیب نژاد

  الف. تحصیلات

1. کارشناسی حقوق و قضای اسلامی مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی

2. دوره دوم سطح کارشناسی,فقه و اصول  حوزه علمیه قم

3. کارشناسی ارشد حقوق عمومی پردیس فارابی (1386)

4. دکتری تخصصی حقوق عمومی علوم و تحقیقات تهران (1391)

ب. فعالیت‌های اجرایی

1. عضویت در انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه، 1390/06/31، ایران، قم

2. عضو کمیته علمی همایش ملی تغییرات جمعیتی، 1392/08/07، 1392/08/09، ایران، قم

3. عضو کمیته علمی همایش ملی اخلاق و اقتصاد اسلامی، 1392/09/15، 1392/09/29، ایران، قم

4. عضو هیات علمی کنفرانس بین المللی فقه و قانون، 1393/03/19، 1394/03/08، ایران، قم

5. عضو کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری استان قم، 1394/01/20، 1396/01/20، ایران، قم

6. مدیر کمیته رصد مقالات دومین کنفرانس بین المللی فقه و قانون، 1394/03/07، 1394/03/08، ایران، قم

7. عضو شورای نخبگان استان قم، 1394/05/22، 1397/04/10، ایران، قم

8. دبیر فصلنامه فقه حکومتی، 1395/01/15، 1395/12/29، ایران، قم

9. عضو کمیته علمی همایش بین المللی اسلام و حقوق بشردوستانه، 1395/06/25، 1395/09/12، ایران، قم

10. عضو شورای پژوهش دانشگاه، 1395/06/28، ایران، قم

11. مدیر بخش حقوق عمومی، 1395/07/12، 1397/07/12، ایران، قم

12. استاد مشاور انجمن علمی دانشکده حقوق، 1395/12/07، 1396/12/07، ایران، قم

13. عضو کمیسیون تنقیح قوانین و پارلمانی کانون وکلای استان قم، 1396/03/25، 1398/02/24، ایران، قم

14. عضو هیات مدیره کانون داوری استان قم، 1396/06/15، ایران، قم

15. عضویت در کمیسیون حقوقی سومین همایش ملی همایش تمدن، 1396/11/05، 1396/12/10، ایران، تهران

16. عضو هیات مدیره انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه، 1396/12/24، ایران، قم

17.عضو شورای سیاست‌گزاری نخستین مسابقات شبیه سازی دادرسی حقوق عمومی، 1397/02/30، 1397/08/24، ایران، تهران

18. مدیر گروه حقوق بین الملل و عمومی، 1397/08/30، ایران، قم

19.عضو هیات مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری، 1397/09/25، ایران، تهران

20. داور مرحله نهایی نخستین دوره شبیه سازی دادرسی اداری، 1397/10/01، 1397/10/01، ایران، بابلسر

21. طرح بانکداری

ج. آثار علمی

کتاب‌های تالیفی

1. مشترک با عالیه اسمعیل زاده "حقوق فرهنگی اقلیت های قومی در نظام حقوق اساسی ایران" تهران: مجد، 1395.

2. مشترک با محمد صالح تسخیری "نظام حقوق سالمندان" تهران: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و انتشارات خرسندی، 1396.

فصلی از کتاب

3."حکومت اسلامی" تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1394.

4."منظومه فکری امام خمینی " تهران: و مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 1395.

5. مشترک با حسین کفشگر "بررسی فقهی ،حقوقی و ا قتصادی حمایت از تولید ملی " تهران: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و انتشارات خرسندی، 1395.

کتاب‌های غیر از تالیف و ترجمه

6."پیوند آسمانی." تهران: مرکز پژوهش‌های صدا و سیما، 1381.

7. "امین زمان." قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، 1382.

8."تشخیص مصلحت در آیینه فقه و حقوق." قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، 1383.

9. "انتخابات نمایندگی مجلس" تهران: کانون اندشه جوان، 1385.

10."مبانی و مشروعیت نمایندگی مجلس" تهران: کانون اندشه جوان، 1385.

11."مشروعیت وظایف و اختیارات مجلس خبرگان" تهران: کانون اندشه جوان، 1385.

12."اسلام و روحانیت" قم: پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، 1390.

13."کتاب مجموعه مقالات نشست راهبردی آزادی" تهران: راهبردی، 1391.

14. اسلام و حقوق بشر دوستانه یبین الملل" تهران: مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشر دوستانه یبین الملل، 1392.

15. "اسلام و حقوق بشر دوستانه بین المللی" تهران: میزان، 1392.

16."تأملات فقهی در حوزه قانون‌گذاری" تهران: کتابخانه و موزه مجلس شورای اسلامی، 1393.

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

1.Habibnejhad, Seid Ahmad, and Mohammad Javad Arasta. "“Tools of political supervision of parliament on executive branch (Case study of Iran)”." European Journal of Social Sciences 1, no. 1 (2014): 1.

2. Habibnejhad, Seid Ahmad, Mehdi Baloy, and Mahnaz Bayat Komitaki. "Judicial responsibility of state in protection of citizen's rights versus human rights violations; focusing on the judicial system of Iran." International Journal of Humanities and Cultural Studies 1, no. 1 (2016): 1241-1256.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

3. "الأصول المسیطرة على حقوق الأسرة فی الفقه الجعفری والنظام التشریعی للجمهوریة الإسلامیة فی إیران." Jurnal studi Gender dan islami 14، 1 (1393): 1-11.

4. "ماهیت نمایندگی" حقوق اسلامی دوم، 8 (1385): 125.

5. "بررسی حقوقی شورای اسلامی شهر در ایران در پرتو اصول تمرکززدایی" حقوق اسلامی 5، 20 (1388): 111.

6."ابزارهای نظارتی رییس جمهور بر قوه مجریه" حقوق اسلامی 7، 25 (1389): 119.

7."محدودیت‌های دسترسی به اینترنت" حقوق اسلامی 8، 28 (1390): 191.

8."شرایط انتخاب شوندگی در انتخابات مجلس شورای اسلامی با نگاهی تطبیقی" علوم سیاسی 14، 55 (1390): 99.

9."مبانی فقهی و حقوقی سانسور با تاکید بر کتب ضاله" تعالی حقوق 4، 17 (1391): 226.

10."مصالح مرسله در آیینه تقریب" فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) 7، 28 (1391): 45.

11."حقوق اسرای جنگی درپرتو آموزه های اسلامی با تطبیق بر کنوانسیون سوم ژنو" اسلام و حقوق بشردوستانه 1، 1 (1392): 536.

12. مشترک با زهرا عامری"مبانی نظارت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران" فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم سیاسی ـ دانشگاه باقرالعلوم 17، 65 (1393): 7-33.

13. "وجدان جمعی نیروی سازنده اخلاقی" دین و قانون 1، 8 (1394): 69-97.

14. مشترک با محمدجواد ارسطا "اصل رحمت در حکمرانی از منظر قرآن کریم" قرآن، فقه و حقوق اسلامی اول، سوم (1394): 171-193.

15. "جایگاه عقل جمعی در اعمال ولایت" فقه حکومتی 1، 1 (1395): 30-50.

16. مشترک با زهرا عامری "شاخص‌های شفافیت در حکومت اسلامی با تأکید بر حکومت علوی" حقوق اسلامی 49، 49 (1395): 129-158.

17. "شرایط اعمال تحدید حقوق و آزادی‌ها با تاکید بر نظم عمومی" مجله مطالعات حقوق تطبیقی 12، 105 (1395): 53-79.

18. "ماهیت الزام‌آور قانون" فقه و قانون 10، 10 (1395): 95-117.

19. مشترک با زهرا میرزایی و محمد رجبی "حمایت کیفری از حق‌های اساسی شهروندان در نظام حقوقی ایران" حقوق جزا و سیاست جنایی (حقوق جزا و جرم شناسی سابق دانشگاه تهران) 1، 1 (1395): 1-24.

20. "ولایت فقیه یا نظارت فقیه" فقه حکومتی 2، 2 (1395): 21-35.

21. مشترک با محمد صالح تسخیری "تقنین مشترک کشورهای اسلامی در حوزه حقوق بشردوستانه؛ بایسته‌ها، چالش‌ها و فرصت‌ها" فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب (دانشگاه قم ) 3، 4 (1395): 29-48.

22."تقنین در حوزه هنر" الهیات هنر 7، 7 (1395): 69-82.

23. مشترک با محمد منصوری "تحلیل مبانی و کارکردهای اصل سالیانه بودن بودجه در دوران کنونی" فصلنامه دانش حقوق عمومی پژوهشکده شورای نگهبان 5، 16 (1395): 81-102.

24. مشترک با محمد منصوری "بررسی ابتکار تقنین از سوی نمایندگان مجلس در حدود اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی" پژوهش حقوق و سیاست ویژه حقوق 18، 54 (1396): صفحه 277-305.

25. مشترک با محسن اسماعیلی"تکراری مبانی فقهی حقوقی لزوم عمل به وعده‌های انتخاباتی و مقابله با وعده‌های دروغین" فصلنامه مطالعات حقوق عمومی 47، 1 (1396): 135-150.

26. مشترک با سیده زهرا سعید "بررسی آزادی تحصن در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگاهی تطبیقی به آزادی تجمع" نامه مفید 6، 109 (1396): 1-20.

27. زهرا دانش ناری "مشاغل سبز رویکردی نوین در حقوق محیط زیست" انسان و محیط زیست 16، 4 (1396): 1-20.

28.مشترک با سیده زهرا سعید "گذار از تعهد به وسیله به تعهد به نتیجه در اصل سوم قانون اساسی" حقوق اسلامی 14، 53 (1396): 59-84.

29. مشترک با مصطفی بخرد "بررسی فقهی ترافع نزد محاکم غیراسلامی" پژوهش‌های فقهی 13، 2 (1396): 341-363.

30. مرتضی رستمی "بررسی سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی ایران در پرتو اصول سرمایه‌گذاری" حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی سابق پردیس فارابی دانشگاه تهران) 14، 1 (1396): 95-115.

31. زهرا عامری "امانت بودن مناصب عمومی در نظام حقوق اساسی ایران با تأکید بر اندیشه علوی" حکومت اسلامی 22، 2 (1396): 105-130.

32. مشترک با زهرا عامری و احمد خسروی "خانواده‌محوری در نظام مالیاتی با تأکید بر نظام حقوق مالیاتی ایران" دو فصلنامه مطالعات جنسیت و خانواده 5، 2 (1396): 95-123.

33. مشترک با محمد منصوری بروجنی، محمد صالح تسخیری و ابوالفضل الموتیان "آموزش‌های پارلمانی ابزار کارآمدی پارلمان" مجلس و راهبرد 25، 96 (1396): 1-20.

34. مشترک با زهرا عامری "امکان سنجی عزل نماینده در نظام حقوق اساسی ایران" فصلنامه دانش حقوق عمومی پژوهشکده شورای نگهبان 6، 18 (1396): 67-89.

35. مشترک با زهرا عامری "معیارهای اخلاق حرفه‌ای کارگزاران در نظام مدیریت شایسته (در پرتو اندیشه علوی)." فصلنامه معرفت اخلاقی 9، 23 (1397): 51-67.

36. مشترک با فرزانه عبدالمحمدی "نظام حقوقی شایسته حاکم بر تعطیلات در جمهوری اسلامی ایران" دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری 6، 11 (1397): 57-86.

37. مشترک با زهرا عامری و احمد خسروی "تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران" فصلنامه مطالعات حقوق عمومی 1، 49 (1397): 1-20.

38. محمد صالح تسخیری "حقوق کار سالمندان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی" نامه مفید 6، 1009 (1397): 91-112.

39. مشترک با حدیثه داودی"الگوی تبلیغات انتخاباتی ایران در پرتو مؤلفه‌های تبلیغات انتخاباتی شایسته" فصلنامه دانش حقوق عمومی پژوهشکده شورای نگهبان 7، 20 (1397): 71-91.

40. مشترک با زهرا دانش ناری"حمایت از حقوق زبانی در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر" فصنامه حقوق اداری 6، 16 (1397): 1-20.

41. مشترک با امید شیرزاد "حوزه عمومی و نسبت آن با نظام حقوق‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران" مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید 13، 2 (1397): 1-20.

42. مشترک با محمد منصوری بروجنی "ساحت های اخلاق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر رویکرد حکومت دینی" فلسفه دین (اندیشه‌های فلسفی سابق پردیس فارابی) 15، 3 (1397): 1-20.

د. سایر

همایش‌های بین المللی

1.Habibnejhad, Seid Ahmad. "Family Law from Madzab Imam Dja`fari Perspective in Republic Islam Iran." “Women and The Family According to The Syafi’I and Dja’fari Madzhabs, Jakarta.

2."وجدان جمعی نیروی سازنده اخلاق." کنفرانس بین المللی فقه و قانون، قم.

3. مشترک با محمد صالح تسخیری "تقنین مشترک کشورهای اسلامی در حوزه حقوق بشردوستانه" همایش اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللی، قم.

همایش‌های داخلی

4. "مبانی تحدید حقوق و آزادی های عمومی در گفتمان اسلامی" نشست راهبردی آزادی، تهران.

5. مشترک با سلمان ایزدی "تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای مالیاتی مندرج در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم" نهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران، تهران.

6.  مشترک با حوریه درویشی "بررسی مسئولیت مدنی در بانکداری اسلامی" همایش ملی بانکداری اسلامی،.

7. مشترک با سمیرا خویینی"پاسداری قضایی از حقوق شهروندان در مراجع اداری" اولین کنگره حقوق شهروندی با رویکرد فرهنگی، تهران.

8. "تقنین هنر" دومین همایش فقه هنر، قم.

9. مشترک با زهرا عامری "نقد تحزب در بستر مشروطیت" قانون اساسی و دولت مشروطه در ایران، تبریز.

10. مشترک با مرضیه سلمانی سیبنی "نظام شایسته فقر زدایی در تمدن نوین اسلامی" همایش ملی تمدن اسلامی، تهران.

11. مشترک با سمیرا خوئینی "ضرورت الزام دولت به آموزش رایگان کودکان با تاکید بر کودکان یتیم" همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان،.

12. مشترک با فاطمه داودآبادی فراهانی "بررسی روابط متقابل فقر و سرمایه اجتماعی" همایش ملی سرمایه اجتماعی و امنیت، قم.

داوری‌های انجام شده

1. کتاب سال حوزه، قم، 1394/05/01

جوایز و افتخارات(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله, ...)

1.رتبه 4 کنکور سراسری، ملی، سایر، 1375/06/31

2.برگزیده جشنواره پژوهشی دانشگاه، ملی، جشنواره پژوهش دانشگاه، 1386/02/31

3. برگزیده جشنواره علامه حلی، ملی، سایر، 1387/02/31

4. اخلاق و قانونگذاری، ملی، سایر، 1395/09/25

5. دوازدهمین جشنواره پژوهشی پردیس فارابی، ملی، جشنواره پژوهش دانشگاه، 1396/09/16