یکی از اهداف تأسیس انجمن‌های علمی، توسعه و گسترش ادبیات علمی موضوعات مورد علاقه اعضای انجمن می‌باشد. گفت‌وگوهای اندیشه‌ای و چارچوب‌مند از مهم‌ترین ابزارهای این هدف است. انجمن ایرانی حقوق اداری با وجود اعضای فرهیخته بسیاری از اساتید فاضل دانشگاهی و دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه حقوق اداری، بستر مناسبی برای گفت‌وگوهای علمی است.

هیأت مدیره انجمن، با درک این موضوع و با توجه به لزوم استفاده بهینه از فضای مجازی موجود، گروهی را برای تباذلات فکری میان اعضا ایجاد نموده است. قرار است به فراخور ظرفیت‌های زمانی و موضوعی، از محضر اساتید و پژوهشگران و صاحب‌نظران حقوق عمومی و خصوصاً حقوق اداری و نیز دیگر تجربیات علمی مرتبط، استفاده شود.

همه علاقه‌مندان را برای حضور فعالانه در گروه اندیشکد‌‌ه مجازی انجمن حقوق اداری دعوت می‌نماییم.