کارت عضویت انجمن

کارت عضویت انجمن
کارت عضویت انجمن

کارت عضویت پیوسته به اعضای رسمی انجمن تعلق میگیرد .


تعداد لازم برای ارسال کارت ها برای چاپ 20 عدد می باشد .

تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد

متاسفانه این سرویس درحال حاضر فعال نمی‌باشد