مدرسه زمستانه

مدرسه زمستانه
مسولیت مدنی دولت


ای دی تلگرام جهت کسب اطلاعات: @malr_ir
شماره تلگرام و واتساپ: 09214930838


به اطلاع اعضای محترم انجمن می رساند
با توجه به در پیش بودن تعطیلات نوروز و درخواست های مکرر اعضای انجمن مدرسه زمستانی مسولیت مدنی به فروردین یا اردی بهشت ۱۴۰۱ موکول می گردد. جزییات برنامه متعاقباً اعلام خواهد شد.
ای دی تلگرام جهت کسب اطلاعات: @malr_ir
شماره تلگرام و واتساپ : 09214930838

هزینه ثبت نام برای اعضا 300,000 تومان می باشد.

مدرسه به صورت مجازی برگزار خواهد شد.تعرفه خدمات

به اطلاع می رساند، همزمان با درخواست و ثبت سفارش، بر اساس نوع و گروه عضویت هزینه خدمات به صورت خودکار محاسبه و صورتحساب صادر خواهد شد