سومین جلسه هیئت‌مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری در تاریخ 11 خردادماه 1398 در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با حضور اساتید محترم آقایان دکتر  هداوند، دکتر یاوری، دکتر استوارسنگری، دکتر عباسی، دکتر ویژه، دکتر آگاه، دکتر جلالی، دکتر حبیب‌نژاد، دکتر نجابت‌خواه، دکتر حسنوند و سرکار خانم دکتر اکبری برگزار گردید.