شماره جاری: دوره 4، شماره 13، دی 1401، صفحه 1-418 (سال چهارم، شماره سیزدهم، زمستان 1401)  

 

 فایل کلی مقالات این شماره

مقاله پژوهشی

واکاوی چالش‌های اداری حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و راهکارهای اصلاح آن

صفحه 13-39

 10.22034/MRAL.2022.549449.1278

محسن عسگری؛ حسین حبیبی تبار؛ محمود قیوم زاده

 


آثار تأسیس جدید موانع تحقق جرم بر تشریفات اداری-قضائی رسیدگی به جرائم، از دیدگاه حقوق اداری

صفحه 41-60

 10.22034/MRAL.2022.551932.1298

پویا پژوهی؛ محمد ابراهمیم شمس ناتری

 


ارزیابی شرط موازنه اقتصادی به عنوان گونه نوین شروط تثبیت در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی به مثابه قراردادی اداری

صفحه 61-86

 10.22034/MRAL.2022.549917.1285

فرزاد قیصریان؛ منصور امینی

 


واکاوی نسبت میان حاکمیت قانون و پوپولیسم: سازگاری یا تقابل

صفحه 87-111

 10.22034/MRAL.2022.545919.1252

علیرضا دبیرنیا؛ علی مشهدی؛ مهدی شفیعی افراپلی

 


سیاست‌های تقنینی و انحصار در مقررات حوزه درمان

صفحه 147-174

 10.22034/MRAL.2022.551478.1293

فردین مرادخانی؛ داوود کاظمی

 


ممیزی آثار سینمایی مسعود کیمیایی و علی حاتمی در پرتو حقوق ممیزی دهه 60

صفحه 205-229

 10.22034/MRAL.2022.558222.1342

وحید آگاه؛ امیرحسین سلیمیان؛ محمد جلالی

 


کاستی ها و کژتابی های نظام صدور مجوز برگزاری تجمعات در حقوق اداری ایران

صفحه 231-257

 10.22034/MRAL.2022.551819.1297

علی بیاتی

 


بررسی تئوری های حاکم بر مقررات دولتی در حقوق عمومی اقتصادی

صفحه 259-278

 10.22034/MRAL.2021.539603.1199

رضا طجرلو

 


نظام حقوقی حاکم بردعاوی طاری در محاکم حقوقی و دیوان عدالت اداری

صفحه 279-305

 10.22034/MRAL.2022.552438.1301

جلال جعفری؛ جواد خالقیان؛ جلیل مالکی

 


تأملی در مطلوبیت و امکان‌ حقوقی پیش‌بینی شرط داوری در قراردادهای کار در نظام حقوقی ایران

صفحه 307-326

 10.22034/MRAL.2022.548406.1266

محمدقاسم تنگستانی؛ علی طاهری

 


نسبت سنجی نظام حقوقی-اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرائی با قانون اساسی

صفحه 327-352

 10.22034/MRAL.2022.549634.1282

حسین صادقی؛ الهه مرندی

 


آسیب شناسی دادرسی در مراجع انضباطی نیروهای مسلح در پرتو معیارهای عام دادرسی منصفانه

صفحه 353-367

 10.22034/MRAL.2022.551410.1291

مهدی غفوری زاد؛ علی رادان جبلی

 


بررسی رویه اداری پیشگیری از ورشکستگی در فرانسه و امکان کاربرد آن در نظام حقوق اداری ایران

صفحه 362-394

 10.22034/MRAL.2022.557170.1336

مریم دادخواه؛ میترا ضرابی

 

  •