ردیف عنوان مقاله نویسندگان گوینده دریافت فایل
۱ بررسی  عدم صلاحیت وضع مقررات توسط رئیس‌جمهور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

مهدی بالوی

سیده زهرا سعید

دکتر مهدی بالوی دانلود
۲ تبیین حقوقی "حل معضلات نظام" در نظام حقوق اساسی ایران

مرتضی نجابت‌خواه

جواد تقی‌زاده

نفیسه ظریفی

حمیدرضا رحمانی دانلود
۳

 

واکاوی بسترها و بایسته‌های حمایتی از زنان بی‌سرپرست و  بدسرپرست

 

مهدیه محمدتقی‌زاده حسن روشنی دانلود
4 اصل رحمت در حکمرانی از منظر قرآن

محمدجواد ارسطا

سید احمد حبیب‌نژاد

مصطفی محمدپورمیر دانلود
5 مبادی، قلمرو و زمینه‌ها یا اعتبار تقنین اخلاق شهید دکتر ناصر قربان‌نیا

خانم ابراهیمی‌کیا

تدوین: خانم عابدی

دانلود
6 لزوم گذار از تعهد به وسیله به تعهد به نتیجه در تفسیر تعهدات دولت در اصل سوم قانون اساسی

سیداحمد حبیب‌نژاد

سیده‌زهرا سعید

سمیرا خوئینی

تدوین: زهرا عابدینی

دانلود
7 نظریه عدالت اقتصادی در پرتو کارآمدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

عباسعلی کدخدایی

محبوبه عباسیان

محمد یوسف‌زاده دانلود
8 تحلیل حقوقی نسبت‌سنجی دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران

سیدمحمد هاشمی

بیژن عباسی

محمدجواد جاوید

وجیهه محسنی

فاطمه توکلی دانلود
9 مقدمه‌ای بر شناخت مفهوم پلیس اداری در ایران، با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

محمد جلالی

میثا کامیاب

شکیبا یزدی دانلود