بر مدار حقوق اداری

#برمدارحقوقاداری، نخستین برنامه تخصصیِ تصویری حقوق اداری در فضای مجازیست که به مرور و تحلیل آنچه در سپهر #حقوقاداری ایران در ماه گذشته رخ داده می پردازد.

برای پیگیری و تماشای این برنامه که به سفارش #انجمنایرانیحقوق_اداری است، می توانید به پیج اینستاگرام بر مدار حقوق اداری به نشانی زیر مراجعه فرمایید 👇👇👇

http://Www.instagram.com/iala.iaut